НОВИНИ
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
26-02-2018

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: РАЗШИРЕНИЕ /ПРИСТРОЙКА/ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЯСНО И КИСЕЛО МЛЯКО" В УПИ VI -МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ, КВ.24,С.ДОМЛЯН, ОБЩ.КАРЛОВО, ОБЛ.ПЛОВДИВ.

ЦЕЛ:РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЯСНО И КИСЕЛО МЛЯКО, КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА И ИНСТАЛИРАНЕ НА НОВО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ.