НОВИНИ
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
23-11-2018

"ПОЛИДЕЙ-2" ООД Ви уведомява за своето инвестиционно намерение, за изграждане на сондажен кладенец на терена на Млекопреработвателното предприятие- УПИ VI- МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ,КВ. 24,с. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив.

 

 

 

Сондажната вода ще се използва за технологични нужди и охлаждане в производствените процеси на предприятието.

 

 

 

"Полидей-2" ООД