Начало > Новини > Полидей-2 ООД откри модерна пречиствателна станция

Новини

Полидей-2 ООД откри модерна пречиствателна станция

20.09.2020

Това е нашето най-модерно съоръжение и направените инвестиции са продължение на дългосрочните ни планове непрекъснато да се подобряваме в отговор на високите очаквания на нашите клиенти и потребители. Откриването на пречиствателната станция е от съществено значение за бизнеса ни, както и в желанието ни да сме отговорен корпоративен гражданин сред местната общност.

Млекопреработвателното предприятие разполага с пречиствателна станция за отпадни води ПСОВ с аеробно и анаеробно стъпало за производство на биогаз.

В ПСОВ постъпват битово фекални, производствени води, цвика /СЖП/ от производството на млечни продукти и води от измиване на площадката. Отпадните води постъпват в приемна шахта, след което се прехвърлят в сборна шахта с обем 200 м3 за уеднаквяване на състава на отпадните води.

Оттам постъпват в мазниноуловител, в който се улавя мазнината, след което течната фаза и твърдата постъпват в 2 броя анаеробни реактори, като единия е за течната, а другия за твърдата фракция.

След анаеробното разграждане се получава биогаз и пречистена вода на 90%, след което водата постъпва в аеробното стъпало за финално пречистване.